The home of great media stuff for Kids

Croeso i'n tudalen cerddoriaeth i blant.

Cân newydd ‘Dawel Nôs’

Cân newydd  i blant a theuluoedd yn ystod y Nadolig.
(gyda traciau cefnogi)

Gyda Meilyr Geraint

Ar gael Rhagfyr 6ed / Available December 6th

Fideos...

Mwy o fideos yn dod ar Ragfyr 1af.

Siop

Looking for some English carols?

No problem.  Click here for lots more Christmas fun…